Drypoint and carborundum prints at Jan Fejkiel Gallery

foto Jacek Taran
more here>> 


 Burzą zmysłów zaskakuje seria Tancerki tytułowana kolejnymi numerami prac. Jest tu znowu powrót do postaci kobiet, ale przyodzianych głównie w czerwone sukienki. Widoczna technika linorytu sprzyja dodatkowej ekspresji, przywodząc też skojarzenie z grafikami niemieckich ekspresjonistów.


Storm senses surprising new series: a dancer and styled consecutive numbers. There is once again a return to the female form, but clad mostly in red dresses. The visibility of the linocut technique favors additional expression, leaving traces of conducting chisel and inadvertently bringing an association with the graphics of the German Expressionists. The dresses of the dancers are completely flat in color, yet form rotating spots. "Viewing this series, it gives you the impression of continuous motion, dancing. " (Teresa B. Frodyma, part of a larger text about the artist). 

Sukienki tancerek to zupełnie płaskie kolorowe, ale wirujące plamy. Aż proszą do ich usunięcia, zaglądnięcia, co pod. Przywodzą na myśl dziecięce wycinanki-ubieranki. Oglądając ten cykl ma się wrażenie nieustającego ruchu, tańca. 
(Teresa B. Frodyma, fragment wiekszego tekstu o artystce).

No comments: